Gia Hân KA-3300SE Digital Echo + Reverb & Micro Mixing Amplifier All In One 2019

Giải pháp karaoke tất cả trong một với digital Effect cao cấp lần đầu tiên có mặt tại USA
Một hệ thống bao gồm
– Microphone built-in
– Digital mixer built-in
– Bluetooth built-in
– USB music player
– Amplifier built-in
– Hdmi in/out
– DSP Echo/Reverb 2019
Và còn nhiều hơn nữa đang chờ Quý khách khám phá và thưởng thức.

Software Control Download Here:

Call Now