Maingo MA-W8600 (Professional Wireless Microphones)

Tiếng Mirco hoàn hảo
 Độ bền cực cao
 Tiết kiệm pin
 Không hú (feedback) với mọi dòng loa
Call Now